Споменикот на Револуцијата

Споменикот на Револуцијата
Дизајниран од Коста Ангели Радовани, изграден во 1964, во спомен на борците на Народноослободителната армија на Југославија загинати во Народноослободителната војна.

Advertisements