Соколански Дом

Sokolana
Познатиот Соколански дом, популарната Соколана, е денес значаен објект во градот. Од зачуваните документи, може да се забележи дека е градена прилично долго. Свечено му била предадена во употреба на Соколанското друштво на 6 септември 1931 година. Главниот проект го изготвил белградскиот архитект Момир Горуновиќ, додека проектот за покривната конструкција го изготвил Владимир Антонов.

Advertisements