Рома Труба Фест

Roma Truba Fest Roma Truba Fest
Во организација на ансамблот на народни ромски игри и песни „Рушит Шакир“ од Куманово, традиционално секоја година, во почетокот на месец септември се одржува Рома Труба Фест, со учество на реномирани дувачки оркестри од Македонија и други земји од регионот. Фестивалот на трубата преку поддршката на Општина Куманово, ја негува различноста и културата на етничките заедници и веќе стана посебно обележје на градот.
Roma Truba Fest

Roma Truba Fest

Advertisements